• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/07/2021
Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông
Số ký hiệu 20/2021/TT-BGDĐT Ngày ban hành 01/07/2021
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Trung học
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...