• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/06/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/06/2021
Văn bản hợp nhất Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Số ký hiệu 03/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 04/06/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...