• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2021
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/05/2021
Văn bản hợp nhất Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
Số ký hiệu 02/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 04/05/2021
Loại văn bản Khác Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...