• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/10/2020
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/10/2020
Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
Số ký hiệu 40/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành 26/10/2020
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...