• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/04/2019

Bộ GDĐT ban hành Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị liên quan để theo dõi, thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/04/2019
Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1
Số ký hiệu 05/2019/TT-BGDĐT Ngày ban hành 05/04/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...