• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/09/2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về  Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Cổng TTĐT kính gửi các đơn vị và cá nhân quan tâm và thực hiện.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm.

Trân trọng./.

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/09/2018
Thông tư Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông
Số ký hiệu 23/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành 28/09/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...