• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/05/2017
  • Ngày có hiệu lực: 09/05/2017

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với
trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/05/2017
  • Ngày có hiệu lực: 09/05/2017
Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
Số ký hiệu 57/2017/NĐ-CP Ngày ban hành 09/05/2017
Loại văn bản Nghị định Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày có hiệu lực 09/05/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...