• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2017

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 16/03/2017
  • Ngày có hiệu lực: 16/03/2017
Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số ký hiệu 02/VBHN-BGDĐT Ngày ban hành 16/03/2017
Loại văn bản Công văn Lĩnh vực văn bản Công tác học sinh, sinh viên
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa
Ngày có hiệu lực 16/03/2017
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...