• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/12/2013

DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

 

Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm

  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/12/2013
Dự thảo thông tư liên tịch về vấn đề học phí
Số ký hiệu /2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Ngày ban hành 05/12/2013
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành/ Người ký Liên bộ, Ngành
Ngày có hiệu lực ...
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...