Gần 250 dự án thuộc 22 lĩnh vực tham gia cuộc thi khoa học kĩ thuật khu vực phía Bắc

Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 khu vực phía Bắc quy tụ 249 dự án thuộc 22 lĩnh vực với gần 600 học sinh THPT, THCS thuộc 34 tỉnh, thành phía Bắc và các trường đại học đào tạo THPT tham gia.

 

Theo VTV1