Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý I/2017

Thông tin về các hoạt động, kết quả và chỉ đạo/điều hành tiêu biểu của ngành Giáo dục trong quý III/2017.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.

Trung tâm truyền thông giáo dục

File đính kèm