Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội

07/11/2019