Trải nghiệm sáng tạo – Để giờ học không chỉ là lý thuyết: Nguồn VTV1

08/05/2017

Muốn thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thật sự có giá trị cho học sinh, mỗi nhà trường cần căn cứ vào đặc điểm nguồn lực của mình. Dự thảo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đề cập đến một nội dung hoàn toàn mới mà học sinh sẽ học bắt buộc từ lớp 1 cho đến lớp 12. Đó là trải nghiệm sáng tạo, với khoảng 105 tiết học 1 năm cho hoạt động này. Tuy nhiên, từ giáo viên cho đến cả các bậc phụ huynh và học sinh đều chưa thực sự hiểu rõ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghĩa là gì? Học sinh sẽ được học như thế nào? Để trả lời những câu hỏi này, phóng viên VTV đã đến trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành, thuộc ĐH Sư phạm Hà Nội. Đây là đơn vị thí điểm hoạt động trải nghiệm sáng tạo từ 4 năm nay.