Đổi mới kỳ thi năm 2017: Thời gian rút ngắn, thi cử sẽ nhẹ nhàng hơn. Nguồn: Chương trình Sự kiện và bình luận VTV1 ngày 10/9/2016

10/09/2016