Cần đầu tư xứng tầm cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

29/09/2021

[Truyền hình Quốc hội] Tại buổi làm việc giữa Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ý kiến đề xuất cần nâng mức đầu tư và chi ngân sách cho lĩnh vực giáo dục và dạy nghề, nhằm đạt được mục tiêu đổi mới theo tinh thần NQ 29 của Đảng.