Hỗ trợ hơn 1 triệu máy tính cho học sinh khó khăn

14/09/2021

[Truyền hình Quốc hội] Theo thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 22 tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách, chống dịch COVID-19 và đang tổ chức dạy học trực tuyến thì có khoảng 1,5 triệu học sinh thiếu thiết bị để học tập. Để tháo gỡ những khó khăn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin Truyền thông thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ phát động chương trình Sóng và máy tính cho em với mong muốn hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến hoạt động giáo dục và đào tạo.