Phát động ủng hộ Máy tính cho em

11/09/2021

[Truyền hình Quốc hội] Do điều kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, không đủ điều kiện, khả năng để trang bị thiết bị học tập trực tuyến trong tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Bộ GD&ĐT cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động quyên góp, ủng hộ 'Máy tính cho em' nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực trong toàn ngành ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến; trước mắt ưu tiên các địa phương khó khăn, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh.