Đảm bảo tỉ lệ chi ngân sách cho giáo dục

09/09/2021

[Truyền hình Quốc hội] Sáng nay, tại nhà QH, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội có buổi làm việc với Bộ GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021, dự kiến năm 2022 và định hướng 5 năm (2021-2026); thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách NN năm 2022. Chủ nhiệm Ủy ban VHGD Nguyễn Đắc Vinh chủ trì buổi làm việc.