Chủ động, linh hoạt và sáng tạo

05/09/2021

[Truyền hình Quốc hội] Toàn ngành giáo dục sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, chủ động, linh hoạt và sáng tạo, thực hiện có hiệu quả phương châm 'tạm dừng đến trường, không dừng học', bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trong cuộc trò chuyện với phóng viên THQHVN.