Chủ động cho năm học mới

01/09/2021

[Truyền hình Quốc hội] Chặng đường triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội bắt đầu với lớp 1 trong năm học vừa qua đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tuy nhiên, thách thức mà ngành GD đang phải đối mặt còn khá nhiều trong năm học tới. Bộ GD cần tiếp tục chủ động, quyết tâm và kiên định để thực hiện mục tiêu đổi mới giáo dục.