Triển khai nhiệm vụ giáo dục đại học năm hoc 2021-2022

24/08/2021

[Truyền hình Quốc hội] Thực hiện chương trình công tác năm 2021, hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021. Hội nghị nhằm đánh giá công tác giáo dục đaị học năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.