Một năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới: Học sinh đạt chuẩn

20/08/2021

[Truyền hình Quốc hội] Chương trình GD phổ thông 2018 chuyển từ Chương trình định hướng nội dung sang Chương trình định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Với cách tiếp cận đó, Chương trình tổng thể và các Chương trình môn học đã quán triệt đầy đủ yêu cầu của Nghị quyết số 29-TW, Nghị quyết 88 của QH. Đó là nhận định tại Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông được tổ chức sáng nay tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.