Hiệu quả tích cực từ Dự án “Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp”

Tháng 12/2023, Dự án MOTIVE “Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam” đã được tổng kết và cho thấy hiệu quả tích cực.

Từ năm 2020, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên cùng với 9 cơ sở đào tạo bao gồm Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương, Trường Đại học Hạ Long, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nội vụ, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viên Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viên Báo chí và Tuyên truyền, Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Hà Nội (HanoiSME) đã tham gia Dự án MOTIVE “Theo dõi xu hướng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam”. Dự án đã được tổng kết vào tháng 12/2023.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết Dự án

Dự án do chương trình Erasmus+ của Liên minh châu Âu tài trợ thông qua Hiệp hội các trường đại học Alma Laurea (Italia).  Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực cho các trường đại học tại Việt Nam trong việc thống kê, khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và một số hoạt động nâng cao năng lực, khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên, giúp họ chuẩn bị tốt các kỹ năng trước khi tham gia thị trường lao động.

Tại Lễ tổng kết, kết thúc dự án MOTIVE, đại diện Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng kết quả đầu ra của dự án MOTIVE là một kênh quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy định liên quan đến công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên, gần đây nhất là việc ban hành Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/05/2022 về tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục. 

Các đối tác tham gia dự án đều thống nhất xác định đây là dự án quan trọng và rất hiệu quả đối với các trường tham gia. Việc triển khai thực hiện các nội dung của dự án góp phần tạo cơ hội để các cơ sở đào tạo trong nước xây dựng mạng lưới kết nối trực tiếp với khối doanh nghiệp, đơn vị nhằm nâng cao kỹ năng khởi nghiệp và nắm bắt được các kiến thức kỹ năng của thị trường lao động, giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện cho các trường tại Việt Nam học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các đối tác Châu Âu về lĩnh vực hỗ trợ việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên cũng xác định kết quả đầu ra của dự án sẽ là một kênh tham mưu quan trọng đối với việc tham mưu xây dựng các chính sách, đặc biệt là đối với công tác thông kê số lượng sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, xây dựng kênh thông tin giữa nhà trường và doanh nghiệp, trên cơ sở đó tham mưu xây dựng các kỹ năng nghề nghiệp thiết yếu đối với sinh viên (Essential Skills) nhằm cải thiện vấn đề việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Thông tin về dự án được đăng tải chi tiết tại trang tin của dự án www.motive-euproject.net

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên

In trang