Thông báo kết quả phúc khảo sát hạch kiểm định viên năm 2023

Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) thông báo kết quả phúc khảo sát hạch kiểm định viên năm 2023.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm./.

Cục Quản lý chất lượng

In trang
File đính kèm