Vòng đào tạo khối học sinh Cuộc thi “học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VI”

Ngày 27/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với một số đơn vị tổ chức Vòng đào tạo cho 30 đội thi khối học sinh nhằm hỗ trợ cho các dự án chuẩn bị tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi “học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ VI”.

Với mục tiêu cung cấp cho các đội thi những kiến thức, kỹ năng cần thiết để hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp trước khi bước vào Vòng Chung kết, các chuyên gia đã phân tích và hướng dẫn về mô hình kinh doanh (Business model canvas) cho các đội thi.

Đại diện các đơn vị tổ chức và các em học sinh tại vòng đào tạo

Bà Lê Thu Hải An, đại diện cho phòng Đào tạo MindX School vừa hướng dẫn vừa cung cấp những kiến thức liên quan cho học sinh để hoàn thiện kế hoạch tài chính. Đại diện cho Quỹ Do Venture, ông Nhật Anh bổ trợ thêm cho các học sinh kỹ năng thuyết trình, phản biện để vận dụng tốt khả năng thuyết trình và truyền đạt ý tưởng trong quá trình dự thi.

Vòng đào tạo với 30 đội thi khối học sinh đã diễn ra rất thành công và nhận được sự hưởng hứng của các thí sinh tham dự. Ban tổ chức Cuộc thi hy vọng với những kiến thức và kinh nghiệm được chia sẻ bởi các chuyên gia sẽ giúp cho các đội thi nâng cao được kỹ năng cần thiết để chuẩn bị được sản phẩm dự thi tốt nhất, tự tin bước tiếp vào Vòng Chung kết.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên

In trang