Hội thảo khoa học “Một số vấn đề về phát triển chương trình giáo dục phổ thông”

Ngày 15/11, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học thường niên về giáo dục phổ thông năm 2023 với chủ đề “Một số vấn đề về phát triển chương trình giáo dục phổ thông”.

Tham dự có các thành viên của Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục và các thầy cô giáo.

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trao đổi tại hội thảo

Hội thảo là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia giáo dục và các nhà giáo… chia sẻ, thảo luận, đánh giá những nội dung lý luận và thực tiễn về Giáo dục phổ thông trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các đơn vị, tổ chức đã trao đổi, đóng góp ý kiến về ba nội dung chính: Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong tình hình mới; định hướng phát triển chương trình giáo dục phổ thông và một số hoạt động phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

Từ thực tiễn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thời gian qua, các đại biểu khẳng định: Đây thực sự là một chương trình công phu, đáp ứng mục tiêu đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 88 của Quốc hội. Khi đi vào triển khai đã đạt được những kết quả bước đầu theo đúng định hướng, mục tiêu đổi mới; trường học, học sinh, giáo viên đã có những chuyển động tích cực.

GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, những năm đầu triển khai cũng cho thấy chương trình cần tiếp tục có những điều chỉnh để cập nhật kịp thời với những thay đổi của xã hội. Từ đó, các đại biểu đề nghị Bộ GDĐT tiếp tục có những đánh giá chi tiết và sâu hơn nữa; đồng thời cập nhật và phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với thực tiễn xã hội đang ngày một thay đổi. Trong đó, có thể tính đến việc thành lập một đơn vị độc lập để thực hiện nhiệm vụ này.

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục, các giáo viên đã gửi bài tham dự hội thảo và tham gia phản biện. Theo Viện trưởng Lê Anh Vinh, đây sẽ là những góc nhìn, những đánh giá rất quan trọng trong việc triển khai có hiệu quả hơn nữa Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời sẽ gợi mở cho các nhà quản lý định hướng phát triển chương trình.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang