Khởi động “Dự án sức khoẻ thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2025”

Ngày 29/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) phối hợp với tổ chứ Plan International Việt Nam tổ chức khởi động “Dự án sức khoẻ thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2025”. Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm và cụ thể hoá các nội dung của Chương trình sức khoẻ học đường giai đoạn 2021-2025.

Dự án do tập đoàn AstraZeneca viện trợ không hoàn lại tại 20 trường THCS, 6 trường THPT và 3 trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Bộ GDĐT, nhà tài trợ, các đơn vị thụ hưởng dự án tại lễ khởi động

4 nhiệm vụ cơ bản của Dự án gồm: nâng cao năng lực phòng chống bệnh không lây niễm cho học sinh, sinh viên; cung cấp thông tin cho cha mẹ học sinh, giáo viên để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hành các hành vi sức khoẻ lành mạnh, an toàn; tăng cường chất lượng của hoạt động y tế, giáo dục thể chất trong trường học hỗ trợ học sinh, sinh viên tiếp cận với các dịch vụ thân thiện; khuyến nghị chính sách có liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho phòng, chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao sức khoẻ của học sinh, sinh viên.

Dự án sức khoẻ thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2023-2025 hướng đến mục tiêu góp phần cải thiện sức khoẻ, cuộc sống khoẻ mạnh, hạnh phúc của học sinh, sinh viên từ 10-24 tuổi. Thông qua việc thực hiện dự án, học sinh, sinh viên ở Hà Nội sẽ được nâng cao kiến thức và năng lực về phòng chống bệnh không lây nhiễm, các yếu tố, nguy cơ gây bệnh không lây nhiễm.

Vụ Giáo dục thể chất, Bộ GDĐT và tổ chức Plan International Việt Nam Ký thỏa thuận viện trợ dự án

Trong những năm qua, ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế thực hiện tốt công tác y tế trường học nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ trẻ em, học sinh, sinh viên. Hoạt động truyền thông, giáo dục phòng ngừa dịch bệnh học đường ngày càng được tăng cường, đi vào chiều sâu và đạt được hiệu quả.

Bộ GDĐT đã chủ trì tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 phê duyệt Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 với các mục tiêu đến năm 2025 giải quyết được cơ bản các vấn đề liên quan đến chính sách, các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh trong trường học.

Trung tâm Truyền thông và Sự kiện

In trang