Thẩm định giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng chung trong trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Trong các ngày 29-30/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức phiên họp Hội đồng Quốc gia thẩm định giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng chung trong trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

 Chủ trì hội nghị có Trung tướng, GS.TS Trần Hữu Phúc, Chủ tịch Hội đồng giáo sư ngành khoa học quân sự, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cùng đông đủ thành viên Hội đồng theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đại diện Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh/Bộ GDĐT – Đơn vị được Bộ GDĐT giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh đối với sinh viên trong trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục đại học. Bộ GDĐT đã ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng chung trong trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp chặt trẽ cùng Bộ GDĐT lựa chọn các cơ sở đào tạo, các nhà khoa học là tổng chủ biên, chủ biên có uy tín tham gia biên soạn bản mẫu giáo trình.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, nhận định, đánh giá về bộ giáo trình, đề cao những sáng tạo của các tác giả để đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn của giáo trình, giúp giảng viên có phương pháp trong dạy học phù hợp với các đối tượng người học. Các thành viên đã xem xét đề nghị sửa câu chữ, hình ảnh của bản mẫu để làm rõ ý tưởng, triết lý của cuốn sách; tìm ra cái hay, cái mới, điểm sáng tạo để hoàn thiện giáo trình.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ GDĐT tổ chức thẩm định phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Học viện Biên phòng làm tốt công tác bảo đảm mọi mặt để Hội đồng thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

In trang