Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam kỷ niệm 60 năm thành lập

Ngày 6/12, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (6/12/1961-6/12/2021), Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Văn Phúc tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam là tổ chức nghiên cứu cấp quốc gia về khoa học giáo dục đầu tiên của đất nước, với nhiệm vụ trọng tâm là nghiên cứu phát triển chương trình giáo dục phổ thông, biên soạn sách giáo khoa theo hướng phù hợp với thực tiễn Việt Nam; nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm giáo dục tiên tiến và nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý học sinh Việt Nam.

Trải qua chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục, có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học để ban hành các quyết sách quan trọng cho phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chúc mừng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhân lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, đồng thời khẳng định những kết quả rất đáng tự hào mà tập thể Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã đạt trong suốt chặng đường vừa qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho GS.TS Lê Anh Vinh (người cầm hoa)

Đtiếp tục đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục Việt Nam, theo Thứ trưởng, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cần phát triển toàn diện để thích ứng và đáp ứng trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cần không ngừng nỗ lực cố gắng, khai thác lợi thế, tăng cường tiềm lực nghiên cứu khoa học công nghệ, tư vấn giải quyết các vấn đề của giáo dục và đào tạo mà bối cảnh trong nước và thế giới đặt ra, tiếp tục hoàn thành tốt trọng trách với xã hội và đối với ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị tập thể lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tập trung xây dựng các định hướng nghiên cứu khoa học giáo dục cấp quốc gia từ nay đến năm 2030; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu về chiến lược, chính sách, đánh giá chính sách để tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo Bộ GDĐT trong công tác quản lý và phát triển ngành. Bên cạnh đó, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng cần quan tâm xây dựng Chiến lược phát triển Viện giai đoạn đến năm 2030, tạo cơ chế, động lực để thúc đẩy sự đóng góp của các nhà khoa học cho giáo dục nước nhà.

Trước đó, tại lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho GS.TS Lê Anh Vinh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi gắm: Với tài năng, trí tuệ và tâm huyết đối với ngành giáo dục, GS.TS Lê Anh Vinh sẽ cùng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tạo nên những đột phá mới trong chặng đường phát triển tiếp theo của Viện, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang