Bản tin giáo dục - Số 52

Bản tin Giáo dục số 52 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021; Đảm bảo nghiêm túc trong công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT; Giải pháp phòng ngừa thuốc lá thế hệ mới đối với học sinh Việt Nam.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang