Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông báo bổ sung, cập nhật một số biểu mẫu trong xét giáo sư, phó giáo sư

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa có thông báo số 32/HĐGSNN về việc bổ sung, cập nhật Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

Theo đó, Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT rà soát, bổ sung và cập nhật các biểu mẫu trong Phụ lục II, Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg cho phù hợp với một số quy định của Quyết định số 25/2020/QGG-TTg ngày 31/8/2020 và Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020.

Hội đồng Giáo sư nhà nước đề nghị các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành năm 2021, các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 và các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sỹ sử dụng các biểu mẫu đã được bổ sung, cập nhật để: Hướng dẫn các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư, các đơn vị liên quan trong đăng ký, lập hồ sơ đăng ký và áp dụng xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Nội dung chi tiết và các biểu mẫu được bổ sung, cập nhật xem TẠI ĐÂY./.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang
File đính kèm