Bản tin giáo dục - Số 46

Bản tin Giáo dục số 46 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông: Đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục; Thí điểm xây đơn vị học tập tại các trường đại học; Hiệu quả sau một năm học triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

In trang