Bản tin giáo dục - Số 43

Bản tin Giáo dục số 43 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Tăng cường hợp tác đầo tạo tiếng Anh tại Việt Nam; Đề xuất mô hình quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam; Đề thi minh họa đảm bảo tốt mục tiêu tốt nghiệp năm 2021.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang