Bản tin giáo dục - Số 42

Bản tin Giáo dục số 42 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm năm 2021; Cô giáo Mường và "lớp học xuyên biên giới".

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang