Bản tin giáo dục - Số 41

Bản tin Giáo dục số 41 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Cơ sở khoa học quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Việt Nam; Thận trọng trong xây dựng nền tảng giáo dục số quốc gia; Kết quả bước đầu dạy và học sách giáo khoa lớp 1 mới ở Hà Nam.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang