Bản tin giáo dục - Số 40

Bản tin Giáo dục số 40 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Kiểm tra công tác triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới tại Tuyên Quang; Nhiều địa phương vẫn duy trì học trực tuyến; Đẩy mạnh chương trình ''Điều ước cho em" trong ngành giáo duc.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang