Bản tin giáo dục - Số 39

Bản tin Giáo dục số 39 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Giữ ổn định kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; Học sinh cả nước đi học trở lại sau kỳ nghỉ kéo dài phòng, chống Covid-19; Thí điểm đưa tiếng Hàn và tiếng Đức thành ngoại ngữ 1.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang