Bản tin giáo dục - Số 38

Bản tin Giáo dục số 38 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Giám sát chặt việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6; Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản năm học trước diễn biến dịch bệnh; Cần hiểu đúng về dạy và học trực tuyến đối với lớp 1, lớp 2;

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang