Bản tin giáo dục - Số 36

Bản tin Giáo dục số 36 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Kích hoạt dạy học trực tuyến, lưu ý đảm bảo chất lượng; Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh tại khu cách ly; Chất lượng chương trình giáo dục phổ thông mới được khẳng định.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang