Bản tin giáo dục - Số 35

Bản tin Giáo dục số 35 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Hàng loạt địa phương cho học sinh nghỉ tết sớm phòng, chống dịch Covid-19; Kết nối nguồn lực hỗ trợ trường đại học sáng tạo khởi nghiệp; Hiệu quả của chương trình giáo dục phổ thông mới sau kỳ học đầu tiên.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang