Bản tin giáo dục - Số 34

Bản tin Giáo dục số 34 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Bộ GDĐT và Bộ KHCN; Kiến nghị giáo viên được nghỉ hưu sớm; Trao quyền tự chủ - bước đột phá trong giáo dục.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang