Bản tin giáo dục - Số 25

Bản tin Giáo dục số 25 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp gỡ 183 Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2020; Đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông; 50 tác phẩm đoạt giải báo chí "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2020.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang