Bản tin giáo dục - Số 19

Bản tin Giáo dục số 19 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Ra mắt nền tảng công nghệ giáo dục số; Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 với giáo dục mầm non; Thư viên 50K - Lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang