Ký kết Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức

Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định với Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức và Chính quyền Bang Hessen (nước Cộng hòa Liên bang Đức) về phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức

Theo nội dung Hiệp định, các bên sẽ cùng hợp tác để phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức thành một trường đại học công lập, định hướng nghiên cứu của Việt Nam dựa trên mô hình Đức, tôn trọng các nguyên tắc về thống nhất và tự chủ trong nghiên cứu và giảng dạy, cam kết chất lượng học thuật xuất sắc, tự chủ về các quy định nội bộ và tự quản trị về học thuật.

Việc nghiên cứu, giảng dạy và quản lý của Trường Đại học Việt Đức được dựa trên mô hình các trường đại học của Đức, với các đặc trưng: thống nhất và tự chủ về nghiên cứu và giảng dạy; cam kết chất lượng học thuật xuất sắc; tự chủ về các quy định nội bộ và tự quản trị về học thuật.

Trường Đại học Việt Đức cam kết đóng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ theo như sứ mệnh của nhà trường. Trường sẽ tập trung trước tiên vào công nghệ, nền tảng khoa học của trường và gắn kết với xã hội. Trường sẽ hướng tới vị trí xuất sắc về nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo theo định hướng nghiên cứu ở trình độ quốc tế.

Trường sẽ đẩy mạnh chuyển giao tri thức và công nghệ đến doanh nghiệp và xã hội cũng như đẩy mạnh bồi dưỡng và đào tạo nâng cao cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng dạy của trường. Trường sẽ đóng góp vào quá trình cải cách hệ thống giáo dục đại học Việt Nam nhằm mang lại các lợi ích chung cho giới khoa học và doanh nghiệp của Việt Nam và Đức.

Hiệp định phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức có hiệu lực trong thời gian 5 năm.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang