Tập huấn và thẩm định 8 Chương trình môn Tiếng dân tộc thiểu số

Trong 6 ngày (từ 04/8 đến hết ngày 09/8), tại Hà Nội, Bộ GDĐT tổ chức tập huấn thành viên Hội đồng Quốc gia thẩm định chương trình môn tiếng Dân tộc thiểu số và tổ chức thẩm định Chương trình môn học này. Trong Chương trình GDPT 2018, môn tiếng Dân tộc thiểu số là môn học tự chọn, được thực hiện từ lớp 1 đến lớp 12.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu khai mạc tập huấn

Hoạt động tập huấn và thẩm định diễn ra theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến với 56 thành viên Hội đồng ngồi làm việc tại 13 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các thành viên Hội đồng đều là những chuyên gia, giảng viên trường Đại học và cơ quan nghiên cứu, cán bộ và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn tiếng Dân tộc thiểu số tại các trường phổ thông. Theo đúng quy định trong Thông tư 14/2017/TT-BGDĐT Quy định Tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông, 1/3 số lượng thành viên trong Hội đồng là giáo viên giảng dạy trực tiếp tại cơ sở giáo dục.

Các thành viên thẩm định được chia thành 8 Hội đồng để tiến hành thẩm định chương trình môn tiếng Dân tộc thiểu số, gồm các tiếng dân tộc: Bahnar, Chăm, Êđê, Jrai, Khmer, M’nông, Mông, Thái. Theo dự kiến, hoạt động tập huấn diễn ra trong ngày 04/8. Từ ngày 05/8 đến 09/8, các Hội đồng tiến hành thẩm định Chương trình theo các quy định tại Thông tư 14, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Phát biểu khai mạc tập huấn, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh Chương trình môn tiếng Dân tộc thiểu số là vấn đề khó, lực lượng chuyên gia mỏng, nên quá trình xây dựng gặp nhiều khó khăn. Theo kế hoạch, việc thực nghiệm chương trình được tổ chức vào học kỳ II năm học 2019-2020 để hoàn thiện, đăng mạng xin ý kiến rộng rãi, ban hành chương trình và triển khai biên soạn sách giáo khoa theo lộ trình áp dụng. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, học sinh phải nghỉ học ở trường dài ngày nên việc thực nghiệm chương trình đã không tiến hành được theo đúng kế hoạch. Tháng 5/2020 dự thảo chương trình 8 Tiếng dân tộc thiểu số đã được đăng trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến rộng rãi.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, việc tập huấn và thẩm định chương trình phải triển khai bằng hình thức kết hợp giữa tập trung và trực tuyến. Xác định hình thức này sẽ có một số khó khăn nên Thứ trưởng yêu các Hội đồng khắc phục, đảm bảo hoàn thành việc thẩm định Chương trình, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Để công tác thẩm định đảm bảo chất lượng, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng thực hiện tốt một số công việc. Theo đó, việc đầu tiên là các thành viên phải nắm vững chương trình tổng thể và cách tiếp cận trong xây dựng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Nếu chương trình hiện hành chú trọng việc truyền thụ kiến thức thì chương trình GDPT mới tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Chương trình tiếng Dân tộc thiểu số, theo đó, cũng phải xây dựng và điều chỉnh theo hướng tiếp cận này.

Các thành viên Hội đồng thẩm định cần nắm chắc Thông tư 14 Quy định Tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông để thực hiện công tác thẩm định đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, khách quan, minh bạch. Khi Hội đồng khi đưa ý kiến đánh giá cuối cùng về bản thảo chương trình, Thứ trưởng đề nghị cần công bố trực tiếp cho ban biên soạn để có sự tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện.

Lãnh đạo Bộ GDĐT lưu ý các thành viên Hội đồng trong quá trình thẩm định chương trình tiếng Dân tộc thiểu số cần chú ý việc lồng ghép các nội dung về giáo dục môi trường, kĩ năng sống, bình đẳng giới… Hội đồng phải nghiên cứu kỹ bản thảo để hiểu ý đồ của ban biên soạn, tránh bỏ sót những ý tưởng hay, đồng thời cần đảm bảo tính “mở” của chương trình để tạo điều kiện cho đội ngũ biên soạn sách giáo khoa, giáo viên, học sinh được chủ động, sáng tạo trong công việc chuyên môn.

Trung tâm Truyền thông Giáo dục

In trang