Bản tin Giáo dục - Số 09

Bản tin Giáo dục số 9 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Thúc đẩy cơ hội học tập chương trình giáo dục quốc tế tại Việt Nam; Tôn vinh 138 cá nhân và 34 tập thể điển hình tiên tiến trong ngành giáo dục; Đề cao trách nhiệm trong từng khâu của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang