Bản tin Giáo dục - Số 07

Bản tin Giáo dục số 7 do Trung tâm Truyền thông giáo dục sản xuất gồm những thông tin chính như sau: Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT tại Sơn La và Hòa Bình; Bộ GD&ĐT xây dựng thông tư quy định đánh giá và xếp loại học sinh các cấp.

Trung tâm Truyền thông giáo dục

In trang