Ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tác phẩm Chữ VN song song 4.0”

Gần đây, trên một số báo điện tử và mạng xã hội có đưa tin và bàn luận về “Tác phẩm Chữ VN song song 4.0” của tác giả Trần Tư Bình và Kiều Trường Lâm. Hiện nay Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo không có chủ trương thay đổi chữ viết Tiếng Việt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin trân trọng thông báo.