Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ thăm và làm việc tại Trường Hữu Nghị 80

Ngày 09/01, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã đến thăm và làm việc tại Trường Hữu Nghị 80. Tham gia cùng dự có lãnh đạo các vụ Giáo dục Trung học, Giáo dục dân tộc cùng Ban Giám hiệu Trường Hữu Nghị 80, lãnh đạo các phòng chức năng, tổ bộ môn.

Tại buổi làm việc, Thạc sỹ Chu Thị Phượng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trường Hữu Nghị 80 được thành lập năm 1980 với tên gọi Trường phổ thông Hữu Nghị 80. Ngày 06/08/1988 Trường được đổi tên thành Trường Hữu Nghị 80 với nhiệm vụ dạy dự bị đại học cho lưu học sinh, Năm 1993 trường Hữu Nghị 80 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thêm nhiệm vụ giảng dạy bậc Trung học phổ thông cho học sinh Dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc.

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hai nước bạn Lào, Campuchia và nguồn đào tạo cán bộ cho miền núi, hải đảo. Đã có 9000 học sinh các dân tộc Việt Nam gần 4000 lưu học sinh Lào, hơn 3000 lưu học sinh Campuchia, đã học tập và trưởng thành từ nơi đây. Báo cáo cũng nêu sơ lược về chức năng nhiệm vu, cơ cấu tổ chức, đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng và tóm tắt công tác giáo dục học sinh Dân tộc nội trú, công tác đào tạo dự bị Tiếng Việt cho lưu học sinh Lào và Campuchia, công tác quản lý học sinh, lưu học sinh, ...


Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và  tập thể cán bộ, giảng viên Trường Hữu Nghị 80

Năm học 2017-2018 nhà trường đã tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Triển khai Công văn số 5555/BGD ĐT- GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học, …nhà trường đã xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên. Năm 2018 ngay từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Chương trình GDPT 2018, nhà trường đã tiếp cận, phổ biến tới tất cả các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên để nghiên cứu Chương trình tổng thể và chương trình chi tiết của từng môn học trong các buổi sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, cử giáo viên tham dự các lớp tập huấn của Bộ cũng như của Hà Nội tổ chức.

Tại buổi làm việc các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường Hữu Nghị 80 đã trao đổi về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, đặc biệt là triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến các nội dung chuẩn bị cho triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể về đổi mới phương pháp và hình thức dạy học; về đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; về kế hoạch nhà trường, về nội dung giáo dục kiến thức địa phương,... 

Ghi nhận những đóng góp của Trường trong 40 năm đào tạo tiếng Việt dự bị cho lưu học sinh Lào, Campuchia và 27 năm dạy bậc Trung học phổ thông cho học sinh Dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi phía Bắc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đề nghị nhà trường cần tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Nghị Quyết số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020. 

Vụ Giáo dục Dân tộc