Bộ GD&ĐT ra công điện về ứng phó với bão số 6

Trước diễn biến hướng đi phức tạp, nguy hiểm và phạm vi ảnh hưởng rộng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện gửi các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào về việc chủ động ứng phó với bão số 6.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục và đơn vị trực thuộc Bộ tại các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào khẩn trương triển khai theo dõi chặt chẽ diễn biến hướng đi của bão; đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ nhất là vùng ven biển; bãi giữa và hạ lưu các con sông; hồ chứa và vùng thấp trũng để chủ động các biện pháp phòng tránh mưa ngập.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ, duy trì liên hệ, thông báo ứng cứu kịp thời và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương trong công tác ứng phó bão lũ; Lên phương án đảm bảo an toàn về cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và các tài sản khác; Hiệu trưởng, giám đốc cơ sở giáo dục chủ động tạo điều kiện cho người dân tránh trú mưa bão trong điều kiện cho phép; có phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên...

Tổng hợp thiệt hại (nếu có) và phương án xử lý báo cáo UBND cấp tỉnh để có phương án khắc phục, đồng thời báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ có phương án hỗ trợ.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

File đính kèm